Działania OBEP IPN Kraków związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Działania OBEP IPN Kraków  związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Działania OBEP IPN Kraków związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych  (1 marca 2016 r.).

11 II 2016 r. – Nowy Targ; udział dr. Dawida Golika w projekcji filmu powstałego w ramach projektu „Powiedz nam kim jesteśmy”, poświęconego powojennemu podziemiu niepodległościowemu na Podhalu z okolicznościowym wprowadzeniem; Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, godz. 18.
20 II 2016 r. – Waksmund; uroczyste obchody związane z 69. rocznicą śmierci Józefa Kurasia „Ognia” z udziałem Naczelnika OBEP IPN w Krakowie dr. Macieja Korkucia.
24 II 2016 r. – Zawoja; prelekcja dr. Marcina Chorązkiego dla młodzieży gimnazjalnej w Zawoi poświęcona historii Żołnierzy Wyklętych; godz. 11
26 II 2016 r. – Libiąż; projekcie filmów poświęconych Żołnierzom Wyklętym („Losy niepokornych”, „My, Ogniowe dzieci”, „Uskok”, „My od Sztubaka”) poprzedzone prelekcją dr. Pawła Naleźniaka organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu i Oddział IPN w Krakowie; sala kinowa, Libiąż
27 II 2016 r. – Radłów; uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowane przez Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego oraz Starostę Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza, z udziałem reprezentanta Oddziału IPN w Krakowie Marcina Kasprzyckiego; podczas uroczystości nastąpi odsłonięcia tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie; Radłów, godz. 17.
28 II 2016 r. – Wieliczka; wykład dr. Michała Wenklara w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” organizowanych przez Stowarzyszenie „Wdzięczni za Ojczyznę” w Wieliczce
28 II 2016 r. – Kraków; II Festiwal Wolnej i Niepodległej – Koncert Galowy „Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci” z udziałem Katy Carr; Audytorium Maximum UJ, godz. 19.00
29 II 2016 r. – Kraków; koncert galowy dla młodzieży szkolnej „Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci”; Filharmonia Krakowska, godz. 14.
29 II 2016 r. – Nowy Targ; obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nowym Targu połączone z projekcją filmu „WiN – ostatnia nadzieja” z udziałem dr. Wojciecha Frazika
29 II 2016 r. – Zagórnik (gm. Andrychów); wykład Michała Czecha poświęcony sylwetkom wybranych Żołnierzy Wyklętych: rotmistrza Pileckiego, A. Fieldorfa, „Inki” i innych bohaterów; Gimnazjum w Zagórniku, godz. 9.
1 III 2016 r. – Nowy Sącz; uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nowym Sączu z udziałem Naczelnika OBEP IPN w Krakowie dr. Macieja Korkucia, który wygłosi wykład „Powojenne podziemie niepodległościowe. Przyczyny i sens walki”
1 III 2016 r. – Bochnia; obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem dr. Pawła Naleźniaka; sesja historyczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Bochni
1 III 2016 r. – Bochnia; wykład poświęcony Żołnierzom Wyklętym w literaturze dr. Cecylii Kuty w Zespole Szkół w Bochni
1 III 2016 r. – Gorlice; udział w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i okolicznościowe wykłady dr. Jarosława Szarka i Dariusza Gorajczyka; Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach
1 III 2016 r. – Biecz; wykład dr. Jarosława Szarka i Dariusza Gorajczyka na temat „Żołnierzy Wyklętych” w I LO w Bieczu
1 III 2016 r. – Więcławice Stare; wykład dr. Marcina Chorązkiego na temat „Żołnierzy Wyklętych” w Zespole Szkół w Więcławicach Starych
1 III 2016 r. – Mysłowice; „Żołnierze Niepodległości. Walka o wolną Polskę 1944–1963” – cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowanych przez Oddział IPN w Krakowie i Akademię Ignatianum w Krakowie; w ramach spotkań wykład dr. hab. Filipa Musiała prof. AIK oraz prezentacja filmu „Oskarżenie” (reż. G. Braun); Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum.
1-2 III 2016 r. – Kraków; „Żołnierze Niepodległości. Walka o wolną Polskę 1944–1963” – cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowanych przez Oddział IPN w Krakowie i Akademię Ignatianum w Krakowie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie; w ramach każdego spotkania wykłady dr. Macieja Korkucia i dr. Michała Wenklara oraz prezentacja filmu „Oskarżenie” (reż. G. Braun); Aula Wielka im. ks. Piramowicza, Akademia Ignatianum, Kraków.
2 III 2016 r. – Wadowice; wykład dr. Marcina Chorązkiego dla młodzieży gimnazjalnej poświęcony Żołnierzom Wyklętym, będący uzupełnieniem wystawy „… o Orła w koronie. Zgrupowanie partyzanckie Błyskawica”; Wadowicka Biblioteka Publiczna
2 III 2016 r. – Gorlice; uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego oraz Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr. Marka Lasoty, połączone z wręczaniem Krzyży Wolności i Solidarności
2 III 2016 r. – Kalwaria Zebrzydowska; wykład otwarty dr. Marcina Chorązkiego na temat Żołnierzy Wyklętych; sala widowiskowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Broniewskiego 3, godz. 13.00
3 III 2016 r. – Tymbark; turniej gry edukacyjnej IPN „ZnajZnak” organizowany przez Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku (pod patronatem Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr. Marka Lasoty) w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; przy okazji turnieju prelekcja Dariusza Gorajczyka o pochówkach Żołnierzy Wyklętych w kwaterze „Ł”.
3 III 2016 r. – Kraków; Święto Żołnierzy Wyklętych – spotkanie ze świadkiem historii Wacławem Szaconiem poprowadzi Dariusz Gorajczyk; Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, godz. 12.30
3 III 2016 r. – Kraków; Debata „Między młotem a swastyką. Podziemie niepodległościowe w chwili przełomu 1944-1945” organizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów UJ pod patronatem IPN i z udziałem dr. Macieja Korkucia, dr. Dawida Golika i dr. hab. Zdzisława Zblewskiego; Instytut Historii UJ, godz. 17.
4 III 2016 r. – Proszowice; Święto Żołnierzy Wyklętych – spotkanie z Wacławem Szaconiem poprowadzi Dariusz Gorajczyk; godz. 17.00
4 III 2016 r. – Skawinia; udział dr. Dawida Golika w szkolnym „Dniu Żołnierza Niezłomnego” w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie oraz podsumowanie konkursu historycznego „Niezłomni – Wyklęci. 1944 – 1956. Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia” przeprowadzonego pod patronatem Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr. Marka Lasoty.
4 III 2016 r. – Markowa, wykład dr. hab. Filipa Musiała prof. AIK w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Markowej
5 III 2016 r. – Morawica; odsłonięcie tablic poświęconych Żołnierzom Wyklętym na Wzgórzu Pamięci przy parafii p.w św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy z udziałem Naczelnika OBEP IPN w Krakowie dr. Macieja Korkucia
5 III 2016 r. – Olkusz; udział Dariusza Gorajczyka w rozpoczęciu V Gry Miejskiej z cyklu „Śladami Historii” pt. „Polskie Państwo Podziemne” organizowanej przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu oraz IV LO im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu i odbywającej się pod patronatem Dyrektora OIPN w Krakowie dr. Marka Lasoty
6 III 2016 r. – Narama; udział w uroczystościach związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pomoc przy organizacji okolicznościowego biegu oraz wykład dr. Macieja Korkucia
8 III 2016 r. – Skomielna Biała; otwarcie wystawy Precz z kajdanami bolszewizmu. Odział partyzancki „Wiarusy” 1947-1949 oraz wykład wprowadzający dr. Dawida Golika
10 III 2016 r. – Kraków; Święto Żołnierzy Wyklętych – spotkanie ze świadkiem wydarzeń Wacławem Szaconiem poprowadzi Dariusz Gorajczyk; Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, godz. 12.30
10 III 2016 r. – Kraków; spotkanie okolicznościowe poświęcone Żołnierzom Wyklętym w XX LO w Krakowie z udziałem kpt. hm. Władysława Zawiślaka, Tadeusza Polkowskiego i dr. Jarosława Szarka; ul. Szlak 5, godz. 10
10 III 2016 r. – Piekary; wykład dr. hab. Filipa Musiała prof. AIK w ramach Akademii Siemaszkowskiej w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, poświęcony postaci rtm. Witolda Pileckiego.

Wystawy :
Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie – Dom Kultury w Skarżysku-Kamiennej, 1–21 III 2016 r.
O orła w Koronie. Zgrupowanie partyzanckie „Błyskawica” – Miejsca Biblioteka Publiczna w Wadowicach, 20 II – 31 III 2016 r.
Precz z kajdanami bolszewizmu. Odział partyzancki „Wiarusy” 1947-1949 – Zespół Szkół w Skomielnej Białej, 11 III – 20 II 2016 r.
Precz z kajdanami bolszewizmu. Odział partyzancki „Wiarusy” 1947-1949 – Dom Ludowy w Jadownikach, 28 II – 10 III 2016 r.
Żołnierze wyklęci. Historia która mnie porusza – Wielickie Centrum Kultury i Edukacji, 15 – 28 II 2016 r.
Żołnierze wyklęci. Historia która mnie porusza – Centrum Kultury Ruczaj w Krakowie, 1 – 30 III 2016 r.


MTV 24
Źródło : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
           


 
Autor: MTV 24

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica