Istniało czy nie osiedle Krynica – Centrum? Zastanawiali się rajcy.

Istniało czy nie osiedle  Krynica – Centrum? Zastanawiali się rajcy.
Istniało czy nie osiedle Krynica – Centrum? Zastanawiali się kryniccy rajcy 16 października ( środa) podczas zwyczajnej (otwartej) sesji Rady Miejskiej. W programie obrad znalazł się bowiem punkt dotyczący utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy o tejże nazwie.

O zdjęcie tego punktu z porządku obrad i ponowne jego rozpatrzenie wnioskowała radna Stanisława Pacholę. Argumentowała to pewnymi nieścisłościami, w tym pogłoskami o tym, że takie osiedle kiedyś było. Sugerowała wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli istniało, to co się z nim stało? - "Pewnie już takie osiedle nie istnieje, ale musimy być tego pewni, w którym momencie i w jaki sposób zostało zlikwidowane. – mówiła Małgorzata Półchłopek, przewodnicząca Rady - "Takiego Osiedla nie ma. Prawnie ono nie istnieje" – argumentował radny Henryk Wiewióra.
    Nowe osiedle miałoby objąć ulice: Józefa Ignacego Kraszewskiego od Nr 1 do Nr 67 oraz od Nr 2 do Nr 96, Polnej, Rzeźnianej i ks. Gurgacza.
*****
Na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym - gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Tworzy je rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Najczęściej są to: sołectwa, dzielnice i osiedla. W sprawach łączenia, dzielenia lub znoszenia jednostek pomocniczych rozstrzyga rada gminy.

Małgorzata Kareńska

Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica