Kryniccy strażacy popierają ogólnopolską akcję protestacyjną.

Kryniccy strażacy popierają ogólnopolską akcję protestacyjną.
Pod koniec grudnia Państwowa Straż Pożarna ogłosiła akcję protestacyjną, którą prowadzi Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Służby Więziennej. Protestują również Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w powiecie nowosądeckim, także w Krynicy.

    Jest to reakcja na sytuację związaną z płacami służb mundurowych. Związki zawodowe strażaków dostrzegają podział między służbami resortowymi podlegającymi MSW i MON. Pensje dla wojskowych i policjantów mają wzrosnąć, strażacy również domagają się podwyżek. Na razie akcję protestacyjną ograniczyli do wywieszenia flag na budynku straży oraz na samochodach.
      Strona internetowa Związku Zawodowego Strażaków Florian informuje również, że Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zdecydowała się na taki krok, po ocenie m.in. „rozwiązań zawartych w planach budżetowych na 2012 rok”, co oznacza „kolejny rok bez waloryzacji i podwyżek obejmujących wszystkich funkcjonariuszy”.

***
POSTULATY Komitetu Protestacyjnego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN”
1. Wzrost uposażeń funkcjonariuszy PSP od 2012 roku.
2. Utrzymanie obecnie obowiązujących zasad emerytalnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę wraz ze sposobem naliczania.
3. Ujednolicenie zasad emerytalnych dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 01 stycznia 1999 roku.
4. Rozwiązanie kwestii nadgodzin powstałych i nierozliczonych w okresie od 01.07.2005 roku do 30.06.2010 roku.
5. Realny wzrost rekompensaty za ponadnormatywny czas służby do 100% z 1/172 średniego uposażenia strażaka.
6. Urealnienie budżetów na wydatki rzeczowe w Komendach Powiatowych Miejskich PSP.
7. Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie PSP
w tym opracowanie i wdrożenie ergonomicznych rozwiązań w zakresie wyposażenia specjalnego strażaka.
8. Zmiana systemu kształcenia i szkolenia w PSP.

 
oprac. red. m
Źródło: http://www.zzsflorian.pl

Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica