Kryniczanki uhonorowane odznaką Zasłużony dla Sądecczyzny.

Kryniczanki uhonorowane odznaką Zasłużony dla Sądecczyzny.
     Dzisiaj (15 czerwca) podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, przewodniczący rady Wiesław Basta oraz starosta nowosądecki Jan Golonka wręczyli odznaki Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej. Od dziewięciu lat wyróżnienia te nadawane są osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Sądecczyzny.
     "Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznaje Odznakę honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” od 2003 roku. Do chwili obecnej odznakę tę otrzymało 181 osób. – mówił Wiesław Basta. Do elitarnego grona dołączyły dzisiaj kryniczanki: Bogumiła Warzyńska, którą nagrodzono za zaangażowanie w rozwój nowoczesnego lecznictwa na Sądecczyźnie, a także Barbara Rucka, wyróżniona za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz rozwoju kulturalnego oraz promocję Sądecczyzny. - Nagroda ta jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, gdyż przypada w 30 lecie mojej pracy zawodowej i społecznej. To nagroda także dla tych wszystkich, z którymi w tym okresie współpracowałam. Im ją zawdzięczam” - powiedziała Barbara Rucka. Natomiast dla Bogumiły Warzyńskiej nagroda ta - jak mówi - jest wyróżnieniem za pracę społeczną, którą wykonuje z wielką radością i przyjemnością. Cieszy ją, że Fundacja Rozwoju Szpitala wspiera finansowo krynicką placówkę.
     Honorowymi odznakami wyróżniono także: Antoniego Głąba (za wieloletnią aktywność kulturalno - naukową i działania na rzecz rozwoju sądeckiej społeczności), Zbigniewa Janeczka (za promocję tradycyjnej kultury Sądecczyzny), Bernadetę Konstanty (za dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz działania na rzecz promocji Sądecczyzny), Stanisława Kunickiego (za zaangażowanie w propagowanie kultury, umiłowanie muzyki i budzenie aktywności społecznej wśród mieszkańców Sądecczyzny), Zitę Plestinską (za budowanie przyjaźni ponad granicami oraz wkład w rozwój Sądecczyzny), Wojciecha Boguckiego (za muzyczne promowanie Sądecczyzny w Polsce i na świecie) oraz Jerome`a Borona (za wspieranie rozwoju naukowego i językowego młodych Sądeczan). Uroczystą sesję uświetnił występ akordeonisty Zbigniewa Siedlarza.

Red. M fot. aut
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica