Na zebraniu mieszkańców Oś. Tysiąclecia omawiano inwestycje.

Na zebraniu mieszkańców Oś. Tysiąclecia omawiano inwestycje.
Raz w roku odbywają się spotkania osiedlowe, wynikające ze statutu gminy i oczekiwań. Wczoraj (9 stycznia) burmistrz Dariusz Reśko spotkał się w sali KSM z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecie. Na spotkaniu omówiono m.in. sprawy inwestycyjne osiedla oraz bieżące. Włodarz uzdrowiska odniósł się też do tzw. Ustawy śmieciowej, która jego zdaniem jest złą ustawą, chociaż - jak powiedział - gminy muszą się do niej dostosować. 

   - Rok 2012 był dla Krynicy udany. Zrealizowano wiele inwestycji dzięki pozyskaniu środków unijnych. Flagową jest niewątpliwie modernizacja Deptaka, a także m.in. regulacja Kryniczanki. Poza tym miasto ma plan zagospodarowania przestrzennego, który jest niezmiernie ważny dla jego rozwoju. W tym miejscu nawiążę do spraw lokalnych. - mówił burmistrz po czym kontynuował. - "W ubiegłym roku wpłynął wniosek o możliwości budowy jeszcze jednego bloku na Wspólnej. Ale otrzymałem stanowisko od mieszkańców, poparte wieloma podpisami i argumentami przeciwko tej inwestycji. Szybko się więc z tej propozycji wycofano, gdyż - jak zauważono - nie jest to dobre miejsce powstania nowego bloku. To a propos planu zagospodarowania przestrzennego, ważnego instrumentu rozwoju miasta". Dlaczego burmistrz uważa to za tak istotnie? Ponieważ jego zdaniem powinien być porządek i ład w trudnym terenie już zainwestowanym. Po drugie skończy się uznaniowość urzędnicza. Jeśli ktoś będzie chciał cos przebudowywać, budować lub zabudowywać otrzyma plan zagospodarowania. A jakie są negatywne strony? - Niektórzy mają pretensje o nieuwzględnienie ich wniosków. W pewnych miejscach miasta plan nie mógł być zmieniony, gdyż istnieje reżim prawa. Korelacja między studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego a planem. Nie może tam być kolizji. Jaka jest propozycja? Być może - w zależności od środków finansowych - w tym roku będę prosił Radę Miejską, aby modyfikować studium i je aktualizować, aby docelowo plan można dostosować do potrzeb mieszkańców. Jednocześnie wykluczam, aby można było niektóre tereny zakwalifikować jako inwestycyjne (np. Słotwiny). Zapowiadałem też nową strategię miasta, aby nadać mu jakąś treść na najbliższych 15 czy 20 lat. Ta strategia to kolejny instrument rozwojowy. Trzecim natomiast jest budżet miasta. Poprzedni - z wyjątkiem kilku dochodów - został zrealizowany. Przy Alei Tysiąclecia jest pewien fragment ulicy do wykonania, ale ten rok kończył się dość trudnymi decyzjami. Musiałem ciąć wydatki w każdym obszarze. Ale mamy tę inwestycję zaplanowaną w harmonogramie. Rok 2013 - według burmistrza - będzie na ogół trudny. Skończą się unijne. Okres programowania unijnego na 2007 - 2013 przechodzi do historii. Większość pieniędzy zostało rozdysponowanych. - "Ostatnio udało się pozyskać fundusze na modernizację targowiska „Za Hawaną”. Tam trwają prace, które powinny być zakończone w I kwartale br. Środki pozyskano również na inne przedsięwzięcia, w tym sportowe, rekreacyjne. Ten rok cechuje spowolnienie, co nie oznacza, że nic nie będzie się działo. Chcemy go wykorzystać do budowania dokumentacji pod nową unijną perspektywę finansową, ale i nowe projekty inwestycyjne na następne lata. Mam na myśli konieczne parkingi, kino Jaworzyna - wyłączone obecnie z eksploatacji. Gospodarz uzdrowiska podjął też wątek placu przy Tysiąclecia w okolicach Popiełuszki, spełniającego różne funkcje: zabaw, boiska do gry. Rozebrano tam budynek, który nadawał się już do tego. - „Część mieszkańców uważa, że nie powinno to miejsce być zagospodarowane rekreacyjnie - inni są temu przeciwni. Będę szukał kompromisu między tymi stanowiskami. Dokument nazywa się „Analiza możliwości realizacji inwestycji przy Alei Tysiąclecia”. To jest pewna propozycja. Może to być plac rekreacyjny z parkingiem naziemnym. Zmieści się tu np. boisko do siatkówki o wym. 22 na 13. Mogą pojawić się siłownie na wolnym powietrzu. Są też inne pomysły. Rysunek jest pewnym kompromisem. Na zakończenie spotkania burmistrza z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia wywiązała się dyskusja.
 
Tekst i foto. (Red. M)
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica