Nowy Sącz. V Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego.

Nowy Sącz. V Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego.
Podczas V Posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego omawiano (9 maja) projekty subregionalne, ubiegające się o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, złożonych przez samorządy oraz przedsiębiorców.

Wstępnej weryfikacji poddano projekty w ramach poddziałań 7.1.3 Drogi subregionalne, 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów oraz 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej.
W ramach poddziałania 6.3.1 „Rozwój lokalnych zasobów subregionów” wnioski złożyły samorządy terytorialne miast i powiatów oraz przedsiębiorcy Subregionu Sądeckiego. Weryfikacji poddano karty 53 projektów.
    Wśród poddanych kwalifikacji merytorycznej projektów subregionalnych na uwagę zasługuje opracowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza wniosek pod nazwą "Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej". Wysoko oceniono projekty - "KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez renowację Bulwarów Dietla w Krynicy - Zdroju" ,Gminy Krynica - Zdrój, Powiatu Limanowskiego pn. "Budowa infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej, w Powiecie Limanowskim", a także "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Łącko", Gminy Łącko.
   Spośród projektów przedsiębiorców wysoko oceniono projekty - "Budowa kolei linowej krzesełkowej na stoku Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej", pierwszy etap projektu pn. "Reaktywacja Suchej Doliny - jako modelowy przykład lokalnego rozwoju subregionu sądeckiego", "Remont pijalni Anna, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Żegiestowie - Zdrój" oraz "Nad Starosądeckim Stawem" – budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Starym Sączu".
   W ramach poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej w Subregionie Sądeckim wpłynęło 9 kart projektów, dotyczących utworzenia stref aktywności gospodarczej w gminach Chełmiec, Stary Sącz, Bobowa, Biecz, Dobra, w Limanowej oraz Powiecie Limanowskim. Pozytywnie zaopinowano wszystkie. 
   Do kwalifikacji merytorycznej w ramach poddziałania 7.1.3 przekazano 5 kart projektów. Największym poparciem cieszyły się projekty: Powiatu Nowosądeckiego pod nazwą "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów zapewniających połączenia do terenów inwestycyjnych w powiecie nowosądeckim", a także Powiatu Limanowskiego - "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1629K oraz budowa drogi Olszówka – Poręba Górna zapewniających dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Niedźwiedź".
   Kolejnym etapem ubiegania się o środki unijne jest opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej. Na tej podstawie przeprowadzona zostanie procedura - nabór wniosków o dofinansowanie, a także ocena formalna, finansowa i merytoryczna oraz podpisanie umów o dofinansowanie projektów.

 oprac. (MK) fot. UM Nowy Sącz. 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica