Straż Miejska podsumowała swoją pracę za 2012 rok.

Straż Miejska podsumowała swoją pracę za 2012 rok.
W programie 40. zwyczajnej sesji Rady Miasta Krynicy – Zdroju (17 kwietnia) znalazło się sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej za 2012 rok, którą przedstawił komendant Piotr Szyszka

 Straż Miejska realizuje zadania własne Gminy Krynica – Zdrój wynikające z ustawy „O samorządzie gminnym” tj. ma zapewniać porządek i bezpieczeństwo publiczne wspólnoty lokalnej. W uzdrowisku na dwie zmiany pracuje ośmiu strażników miejskich. Patrole sprawują na kilku płaszczyznach, w tym m.in. prewencyjno – interwencyjnej, udziale w rozprawach sądowych (świadek lub oskarżyciel publiczny). 
     Liczba kontroli strażników miejskich w 2012 roku – 14. 500, w tym własnych 13. 740, pozostałe to interwencje zgłoszone od mieszkańców. - „Najczęściej popełniane wykroczenia występują w zakresie: utrzymania czystości i porządku oraz spokoju publicznego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa osób i mienia, a także wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. – poinformował komendant Piotr Szyszka.
     W ramach akcji „Pojemnik, Posesja, Zwierzęta (Berest, Polany, Tylicz) strażnicy skontrolowali 239 posesji. Realizując ustawę „O wychowaniu w trzeźwości” wytypowali punkty zagrożone spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, a mianowicie m.in. rejon kina Jaworzyna, Park Nitribitta, Park Zdrojowy - Ławka Kraszewskiego. Rejony te są często kontrolowane. Bardzo duża liczba wykroczeń polegała na nieprawidłowym parkowaniu. Dodatkowe dwa bardzo ważne zadania zrealizowane przez Straż Miejską w 2012 roku to kontrola prędkości pojazdów – ujawniono 857 wykroczeń. Rekordziści jechali ulicą Józefa Piłsudskiego (okolica szkoły) – 105 km/h, Kraszewskiego 110/h, a w Bereście – 149/h.
     Ważne jest doskonalenie zawodowe strażników m.in. w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. W lutym 2012 roku uratowali oni życie dwóm bezdomnym przebywającym w tzw. „pustostanie”. Straż miejska współpracuje z Policją, Strażą i OSP.  – „Na pewno Wasza praca jest zauważalna i potrzebna” – podsumowała Małgorzata Półchłopek, przewodnicząca RM.
*****
Zarządzeniem Nr 1/91 Jana Golby, ówczesnego Burmistrza Gminy Uzdrowiskowej Krynica 29 marca 1991 roku reaktywowano w uzdrowisku Straż Miejską. Jej komendantem został Władysław Wiertek.
 
Tekst i foto Małgorzata Kareńska
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica