Wiosna na budowie Obwodnicy Miechowa

Wiosna na budowie Obwodnicy Miechowa
Komfort podróżowania, zwiększone bezpieczeństwo, spokój w centrum miasta. Mieszkańcy Miechowa i okolic czekają na nową obwodnicę. Ta pojawi się jesienią 2018 roku. Póki co, wraz z nastaniem wiosny, na placu budowy Skanska trwają roboty ziemne oraz… przygotowania do wiosennych amorów zwierząt zamieszkujących te tereny.

Wielkie migracje niewielkich
Wiosna, szczególnie okres od marca do maja, to w Polsce okres godowy płazów.
Ponieważ teren budowy obwodnicy to liczne rowy melioracyjne, które są szlakiem migracji i miejscem rozrodu płazów, a podmokłe łąki przylegające do granicy inwestycji na tym odcinku są siedliskiem dorosłych osobników, projekt obejmuje również budowę przepustów i przejść dla zwierząt.
W lutym Nadzór Przyrodniczy dokonał kontroli terenowych i wytypował miejsca o największym prawdopodobieństwie przekraczania terenu budowy przez płazy.
W związku z tym na odcinku ok. 300 m zaplanowano wykonanie specjalnych tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które umożliwią ich migracje.
     - Ogrodzenia spełnią dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, zatrzymają przemieszczające się osobniki, po drugie - zmienią kierunek ich ruchu. Obiekty te zabezpieczają wszystkie gatunki narażone na zagrożenia, na każdym etapie ich rozwoju osobniczego – wyjaśnia Krzysztof Kluza, specjalista ds. środowiska, Skanska.
Goście na budowie
Płazy to nie jedyni goście na tej budowie. - W październiku ubiegłego roku przesiedliliśmy grupę chomików europejskich zamieszkującą tereny znajdujące się w kolizji z przebiegiem inwestycji. Wszystkie zwierzęta zostały przeniesione w bezpieczne miejsca – przypomina Krzysztof Kluza. Wiosną ci mali mieszkańcy budzą się z zimowego snu i także rozpoczynają powiększanie populacji. Okres rozrodczy rozpoczyna się zaraz po hibernacji, czyli – w zależności od lokalizacji geograficznej – w marcu, kwietniu lub maju i trwa do sierpnia lub września.
Na budowie pojawiają się także sarny, lisy i zające. - Dzikie zwierzęta swobodnie przekraczają teren budowy, a prowadzone przez nas prace nie wpływają negatywnie na migrujące osobniki i populacje z tego obszaru. Dla tej inwestycji prowadzimy stały nadzór przyrodniczy – podsumowuje Krzysztof Kluza.
Wiosenna aura
Na placu budowy trwają właściwe roboty ziemnie. - Wraz z nastaniem wyższych temperatur rozpoczęliśmy wykonanie wykopów oraz tworzenie nasypów pomiędzy rondami nr 3 (skrzyżowanie z DK7 w Miechowie) i 4 (skrzyżowanie z DW 783 w Bukowskiej Woli). Zamontowaliśmy także konstrukcję przejazdu gospodarczego – informuje Michał Pociecha, kierownik budowy, Skanska. - W kwietniu będą kontynuowane prace archeologiczne, ponieważ Miechów to gmina z ciekawą historią. Dlatego cała budowa odbywa się pod nadzorem archeologicznym, saperskim i przyrodniczym.
     Harmonogram kwietniowy przewiduje wykonanie przejazdów gospodarczych z blach stalowych, montaż przepustów odwadniających czy rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych. – Będziemy kontynuować prace na moście na rzece Cicha (montaż wyposażenia płyty pomostowej, prace wykończeniowe), rozpoczniemy prace na terenie PKP (przebudowa sieci elektrycznej, teletechnicznej, gazociągu, roboty palowe) oraz w dalszym ciągu będziemy usuwać kolizje teletechniczne, elektryczne i gazowe w celu umożliwienia realizacji robót drogowych – zaznacza Krzysztof Kołodziej, kierownik kontraktu, Skanska.
Co już za nami ?
Zimą udało się wykonać platformę roboczą pod dreny VD, co wynikało z konieczności wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasyp. Ponadto dokonano wycinki drzew oraz krzewów w ciągu nowo projektowanej obwodnicy. Zgodnie z warunkami Decyzji ZRID oraz Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) wycinkę drzew i krzewów przeprowadzono poza okresem lęgowym ptaków i zakończono z końcem lutego br. - Wykonaliśmy także geomaterac kruszywowy, który ma spełniać funkcję równomiernego osiadania gruntu -informuje Krzysztof Kołodziej. - Prace prowadziliśmy także na moście nad rzeką Cichą, gdzie wykonaliśmy wiercenia pali wielkośrednicowych oraz zamontowaliśmy belki ustroju nośnego. Przełożyliśmy także kolizje istniejącego gazociągu.
Europejskie korzyści
Powstająca obwodnica usprawni układ komunikacyjny w regionie – zwiększy przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego, a sami mieszkańcy odetchną z ulgą, gdyż zmniejszy się hałas oraz liczba aut przejeżdżających przez miasto. Nowa trasa przejmie ruch tranzytowy, który w chwili obecnej odbywa się przez centrum Miechowa. Wyprowadzenie ruchu poza miasto będzie miało także ogromne znaczenie dla bazyliki zlokalizowanej tuż przy miechowskim rynku, która obecnie dewastowana jest przez ruch pochodzący z biegnącej tuż obok drogi wojewódzkiej nr 783.W bazylice znajduje się bowiem najstarsza w Europie kaplica Grobu Bożego, stąd Miechów zwany jest polską Jerozolimą, do której przybywają pielgrzymi z całej Europy.
Obwodnica w skrócie
Obwodnica będzie miała 8,4 km długości i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 połączy województwo małopolskie ze świętokrzyskim. Nad rzeką Cichą powstanie most, a nad linią kolejową wiadukt. Skanska przebuduje zatoki autobusowe, zbuduje 4 ronda dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę, przy których powstaną chodniki i przejścia dla pieszych. Inwestycja o wartości ponad 52 mln zł brutto powstaje na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Dodatkowych informacji udziela :
Agnieszka Kotela
Skanska S.A.
e-mail: agnieszka.kotela@skanska.pl
tel.: +48 797 019 550

MTV 24
Źródło :

 
Autor: MTV 24

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica