Zgłoś swoje sołectwo. Rusza konkurs „Niezwykła Małopolską Wieś 2017”.

Zgłoś swoje sołectwo. Rusza konkurs "Niezwykła Małopolską Wieś 2017".
Ruszył konkurs na „Niezwykłą Małopolską Wieś 2017”. Do 21 kwietnia gminy mogą zgłaszać swoje sołectwa w dwóch kategoriach: „Pięknej Małopolskiej Wsi” i „Nowatorskiej Małopolskiej Wsi”.
 
Właśnie ruszył konkurs na „Niezwykłą Małopolską Wieś 2017”. Główny jego celem jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Pośrednio ma więc promować dbałość o estetykę wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.
   Ocenie poddane zostaną lokalne inicjatywy, zrealizowane na terenie danego sołectwa w ciągu ostatnich 5 lat. Docenione zostaną też działania podejmowane na rzecz zmiany wizerunku wsi, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, a także przedsięwzięcia, wzmacniające lokalną tożsamość i integrację mieszkańców.
    Każda z gmin, która chce do konkursu zgłosić swoje sołectwo, powinna dobrze przemyśleć swój wybór. Zgodnie z regulaminem może bowiem desygnować tylko jednego kandydata (jedno sołectwo może za to kandydować w obu kategoriach). Sołectwa, które zdobędą największą liczbę punktów w trakcie oceny zgłoszeń, czeka jeszcze jeden sprawdzian – wizja w terenie.
   Zgłoszenie w wersji papierowej i elektronicznej powinny być złożone na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłane pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do UMWM (a nie data stempla pocztowego).
    Laureatów w dwóch kategoriach: „Piękna Małopolska Wieś” i „Nowatorska Małopolska Wieś” poznamy pod koniec wakacji, podczas dożynek wojewódzkich. Zwycięskie wsie otrzymają po 45 tys. zł. W sumie na nagrody dla laureatów Województwo Małopolskie przeznaczyło 220 tys. zł.

(MK). fot. ilustracyjne autora.

Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica