Kolektory słoneczne dla Gminy Podegrodzie. Wartość – 925 tyś. zł.

Kolektory słoneczne dla Gminy Podegrodzie. Wartość – 925 tyś. zł.
W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, w budynkach użyteczności publicznej gminy Podegrodzie zamontowane zostaną instalacje solarne. Wartość projektu wyniesie prawie 925 tys. zł, w tym wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ok. 786 tys. zł.

Umowę gwarantującą dofinansowanie z władzami gminy podpisał Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. W ramach projektu zostaną zamontowane kolektory słoneczne, instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach szkół podstawowych w Brzeznej, Mokrej Wsi, Olszance oraz Urzędzie Gminy w Podegrodziu. – "Realizacja tego projektu nie tylko przyczyni się do obniżenia bieżących kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, ale także ułatwi przygotowanie się do kolejnej perspektywy finansowej, w której ponad 12% środków z ogólnej alokacji musimy przeznaczyć na odnawialne źródła energii" – zaznacza Stanisław Sorys.
    W placówkach w Brzeznej, Olszance oraz w Urzędzie Gminy w Podegrodziu, przeprowadzony zostanie dodatkowo remont instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robót w poszczególnych placówkach obejmie również m.in. ocieplenie ścian i poddaszy, a także wymianę grzejników.
   Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 925 tys. zł, w tym wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: ok. 786 tys. zł. Dofinansowanie projektu „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oprac. Małgorzata Kareńska fot. Województwo Małopolskie.

Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: informacja prasowa Województwo Małopolskie

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica