Rusza ważna inwestycja drogowa - nowy most na Dunajcu

Rusza ważna inwestycja drogowa - nowy most na Dunajcu
W styczniu rusza inwestycja drogowa pn. „Budowa ulicy klasy GP łączącej DK 75 z ulicą Marcinkowicką w granicach Miasta Nowego Sącza”. Prezydent Ryszard Nowak otrzymał decyzję Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na jej realizację z rygorem natychmiastowej realizacji.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi o długości 2 kilometrów, od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Witosa do ul. Marcinkowickiej wraz z estakadą nad rzeką Dunajec oraz innymi obiektami inżynierskimi tj. drogami dojazdowymi, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu, kolidującymi z inwestycją
    Rozstrzygnięto już przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na nadzór nad inwestycją. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjały to rozpoczęcie robót planowane jest w styczniu. Zakończenie robót zaplanowano na lipiec 2015 roku.

Małgorzata Kareńska fot. przykładowe

Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica