Specjaliści dyskutują o wyzwaniach restrukturyzacji gospodarek

Specjaliści dyskutują o wyzwaniach restrukturyzacji gospodarek
Trwa (17 - 20 pażdziernika) XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek”. Organizatorem jest Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podobnie, jak w ubiegłych latach, w konferencji uczestniczą przedstawiciele wszystkich znaczących ośrodków naukowych i praktyków gospodarczych z kraju i zagranicy. Procesy globalizacji są czynnikiem rozwoju, ale i stają się źródłem zagrożeń dla przedsiębiorstw, funkcjonujących w nowej rzeczywistości. Przykładem jest trwajacy od 2007 roku kryzys gospodarczy, którego początki tkwią w problemach rynków lokalnych i regionalnych. W związku z tym rodzą się nowe wyzwania, związane z dążeniem do przeciwdziałania negatywnym wpływom tego rodzaju zagrożeń.
     Myślą przewodnią tegorocznej konferencji stało się wieloaspektowe spojrzenie na pozytywne i negatywne skutki, jakie procesy globalizacji wywierają na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek. Realizacji konferencyjnych zamierzeń służy przyjęta formuła. Oparta jest ona z jednej strony na integracji osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki gospodarczej, z drugiej zaś konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów.
     W ramach obrad konferencyjnych odbywają się sesje: międzynarodowe plenarne, robocze oraz coroczny moderowany panel. Podczas gali po raz czwarty została wręczona nagroda dla wiodącego w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstwa polskiego: Lider Restrukturyzacji 2012. Celem konkursu  jest wspieranie przedsiębiorstw podejmujących i efektywnie realizujących trudne wyzwania restrukturyzacyjne poprzez propagowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych praktyk restrukturyzacyjnych. W tym roku tytułem "Lider Restrukturyzacji 2012" uhonorowano przedsiębiorstwo Kompania Węglowa S.A.
    Patronat honorowy nad konferencją roztoczyli: prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Burmistrz Miasta i Gminy Krynica - Zdrój Dariusz Reśko.
*****
Cykl konferencji, poświęconych problematyce restrukturyzacji został zapoczątkowany w 1994 roku. Ich pomysłodawcą i Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w latach 2002 - 2008 także rektor tej uczelni. Problematyka kolejnych, organizowanych niemal corocznie konferencji odnosiła się do aktualnych problemów, na jakie napotykały rodzime przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach tworzonej i rozwijanej w Polsce gospodarki rynkowej. Konferencje gromadzą grono pracowników naukowych polskich wyższych uczelni ekonomicznych, wydziałów nauk ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, jak również przedstawicieli uczelni technicznych i rolniczych oraz instytutów naukowo - badawczych. Obok reprezentantów świata nauki uczestnikami są także przedstawiciele praktyki gospodarczej, którzy z zagadnieniami restrukturyzacji stykają się na co dzień w przedsiębiorstwach. Od 1996 roku konferencje stały się międzynarodowymi. W dotychczasowych uczestniczyli przedstawiciele zagranicznych uczelni i instytutów naukowo - badawczych z: Brazylii, Czech, Indii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier oraz Włoch.

Małgorzata Kareńska

Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica