Podsumowanie kampanii społecznej nt. FAS

Podsumowanie kampanii społecznej nt. FAS
W ramach kampanii została powołana Rada Ekspercka składająca się z takich specjalistów jak: Krzysztof Brzózka Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prof. dr hab. Andrzej Urbanik Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dr hab. med. prof. UJ Hubert Huras Ordynator Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Monika Borkowska – Żebrowska Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii Uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Stanisław Stępniewski Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, dr n. med. Katarzyna Przybyszewska Kierownik Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, lek. med. Joanna Boroń - Zyss Kierownik Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, lek. Katarzyna Dyląg i lek. Aleksandra Sikora-Sporek z WSSDz im. św. Ludwika. Dzięki ich wsparciu merytorycznemu zostało wybrane hasło kampanii: „Wybierz mądrze – nie pij w ciąży! Życie Twojego dziecka jest najważniejsze!”, przygotowano konferencję prasową w ramach Światowego Dnia FAS 9 września 2015 roku (o symbolicznej godzinie 11:09 związanej z 9 miesiącami ciąży) oraz powstała broszura edukacyjna. Tematy poruszane we wspomnianej publikacji dotyczą poziomu rozpowszechnienia FASD w Polsce, konsekwencji spożywania alkoholu dla płodu, charakterystycznych cech wyróżniających dzieci z FAS, konsultacji lekarskich wymaganych przez dziecko z FAS oraz lokalnych działań zmierzających do zmniejszenia wymiarów opisywanego zjawiska. Artykuły dostępne są również na stronie internetowej Fundacji Zdrowie Dziecka www.zdrowiedziecka.org w zakładce z nazwą kampanii.

Kolejnym istotnym działaniem było nawiązanie współpracy z 21 jednostkami partnerskimi z Krakowa – szpitalami, gabinetami ginekologicznymi, szkołami rodzenia, ośrodkami terapii uzależnień, którzy w aktywny sposób propagowali ideę kampanii. W każdym z nich znajdują się również wydrukowane broszury do odebrania przez zainteresowane osoby.

Uzupełnieniem wspomnianych działań była kampania w przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu citylightów oraz w regionalnej rozgłośni radiowej. Spot radiowy, w którym mężczyzna informuje o podjęciu razem z żoną świadomej decyzji o powiększeniu rodziny i zdecydowaniu o tym, że oboje nie będą pić alkoholu przez kolejne 9 miesięcy, był próbą podkreślenia, że macierzyństwo nie jest wyłącznie sprawą przyszłej matki. Poniżej prezentujemy 6 memów wyjaśniających dlaczego kobiety niekiedy sięgają po alkohol w czasie ciąży.

MEMY: http://www.zdrowiedziecka.org/memy---kampania-spoleczna-nt-fas.html

Pamiętajmy – Alkoholowemu Zespołowi Płodowemu i innymi uszkodzeniom wywołanym wpływem alkoholu na płód (FASD) można w 100% zapobiec – wystarczy zachować abstynencję w czasie ciąży!
Autor: Katarzyna Słowik

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica