Ks. Jerzy Jurkiewicz, nowy proboszcz przejął klucze parafii św Małgorzaty

Ks. Jerzy Jurkiewicz, nowy proboszcz przejął klucze parafii św Małgorzaty
Podczas uroczystej mszy świętej parafia pw. św. Małgorzaty powitała wczoraj (9 lutego) ks. Jerzego Jurkiewicza, nowego proboszcza. Zastąpił on ks. prałata Jana Piotrowskiego, który przyjął święcenia biskupie.

Nabożeństwo koncelebrowało kilkunastu kapłanów. W obecności Kapituły Kolegiackiej oraz licznie zebranych wiernych, ks. infułat Adam Kokoszka odczytał dekret bpa Andrzeja Jeża, nominującego ks. dra Jerzego Jurkiewicza na proboszcza parafii św. Małgorzaty. Ważnym punktem było symboliczne przejęcie kluczy do parafii. - „Ogarniam całym sercem wszystkich i każdego z osobna. Pragnę być blisko Wszystkich. Dzielić Wasze troski i smutki, nadzieje i radości. Może nie zawsze będę umiał pomóc, ale zawsze będę chciał wysłuchać i współczuć, zwłaszcza ludziom chorym, dla których bycie razem i modlitwa niejednokrotnie więcej znaczą niż lekarstwo” – mówił ks. Jerzy Jurkiewicz, który złożył przysięgę wiernego wypełniania urzędu, powierzonemu mu w imieniu Kościoła oraz wyznanie wiary.
   Ks. Jerzy Jurkiewicz urodził się 26 września 1967 roku. Ukończył wydział filozoficzno – teologiczny tarnowskiego Seminarium Duchownym. Magisterium z teologii uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Odbył studia specjalistyczne (1993 – 98) z Filologii Klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uwieńczone doktoratem z teologii. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Jest wykładowcą języka łacińskiego, greckiego oraz Historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Tarnowie (obecnie: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie). W badaniach naukowych zajmuje się kulturą antyczną, Patrologią, Historią Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wraz z funkcją proboszcza parafii św. Małgorzaty przejął funkcję dziekana dekanatu Nowy Sącz - Centrum.

Małgorzata Kareńska fot. UM Nowy Sącz


Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica