Niedziela Palmowa z procesją do Bazyliki św. Małgorzaty

Niedziela Palmowa z procesją do Bazyliki św. Małgorzaty
Procesja i poświęcenie palm wielkanocnych na Rynku rozpoczęły uroczystości Niedzieli Palmowej w Nowym Sączu. Natomiast w Bazylice św. Małgorzaty odbyła się uroczysta suma.

Niedzielę Palmową ustanowiono na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu wierni przynoszą do kościołów palmy, będące symbolem odradzającego się życia. Święto to - poprzez modlitwę i wyciszenie - rozpoczyna okres duchowego przygotowania do przeżywania Męki Pańskiej. W Polsce Niedziela Palmowa jest obchodzona od średniowiecza.
  Tegoroczne uroczystości w Nowym Sączu rozpoczęła procesja i poświęcenie palm wielkanocnych na sądeckim Rynku. Natomiast w Bazylice św. Małgorzaty odbyła się uroczysta suma. - Naśladując tłumy, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju - powiedział Prepozyt Kapituły Kolegiackiej zapraszając Sądeczan do procesji.
    Podczas homilii, ks. Henryk Zieliński, redaktor Tygodnika "Idziemy" podkreślił, ważność wierności w stosunku do Boga oraz poważne traktowanie obowiązków, które z wiary wynikają. - Być wiernym Chrystusowi to być wiernym także wtedy, gdy ten kogo kocham zostaje skazany, opluty, wyśmiany, ukrzyżowany. Jak wygląda ta nasza wierność Panu Bogu? Jak wygląda ta nasza wierność zwłaszcza jeśli chodzi o Najświętszą Ofiarę? Czy zbyt gładko się nie zwalniamy z tego naszego najważniejszego obowiązku? . Po sumie, przed kościelną dzwonnicą odbył się konkurs palm wielkanocnych.


Małgorzata Kareńska fot. UM Nowy Sącz.
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica