Krynica: Cerkiew pw. św. Włodzimierza.

Krynica: Cerkiew pw. św. Włodzimierza.
     Parafia p. w. św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy – Zdroju należy do diecezji przemysko – nowosądeckiej. Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę prawosławnej świątyni przez J.E. Metropolitę Bazylego odbyło się w sierpniu 1982 roku. 

    
Podczas nabożeństwa śpiewał chór prowadzony przez Piotra Trochanowskiego. Cerkiew przy ulicy Cmentarnej, która została oddana do użytku w 1996 roku, jest jedyną na Sądecczyźnie tego typu świątynią wzniesioną po II wojnie światowej. W jej wnętrzu znajduje się ikonostas, kilka ikon, zaś w przedsionku - zabytkowy obraz sądu Chrystusa wraz ze sceną „Ukrzyżowania”. Wisi tu też tablica, która informuje o przywiązaniu Rusinów - Łemków do wiary przodków, jaką jest prawosławie.

***
Poeta Piotr Trochanowski (pseud. Petro Murianka) urodził się w 1947 roku na Śląsku, dokąd w ramach akcji „Wisła” została wysiedlona ludność łemkowska. Jego rodzina pochodzi z Binczarowej koło Nowego Sącza. Obecnie mieszka na plebani prawosławnej cerkwi, dyryguje chórem i komponuje muzykę. W szkole podstawowej uczy religii i języka łemkowskiego, do którego opracował elementarz. Jest też redaktorem czasopisma „Besida”.

(red. M)
 
Autor: Webmaster

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica