Dariusz Reśko rozpoczął II kadencję & Klub Radnych Kurort Krynica.

Dariusz Reśko rozpoczął II kadencję & Klub Radnych Kurort Krynica.
Zaprzysiężony na Burmistrza Miasta i Gminy Krynica – Zdrój Dariusz Reśko (8 grudnia) wygłosił expose, czyli przemówienie programowe. Podczas II sesji RM zawiązano również Klub Radnych „Kurort Krynica”.

W swoim expose burmistrz Dariusz Reśko skupił się na kilku głównych wątkach, które będą obecne w jego działaniach. To trzy główne determinanty, w oparciu o które Krynica będzie się w kolejnych latach rozwijała. Po pierwsze - inwestycje gminne w oparciu o dotacje unijne. – „To niewątpliwie duże wyzwanie, ale też ogromna szansa. Mamy przed sobą nową pespektywę finansową UE, która niesie wiele nadziei. Ale są też pewne bariery i problemy, których nie zamierzam ukrywać. - podkreśla Dariusz Reśko - "Druga determinanta to sytuacja finansów publicznych gminy. Program wodno – kanalizacyjny jest z jednej strony czynnikiem rozwoju, ale z drugiej – to pewien balast, bo wkład własny kosztuje gminę spore pieniądze, które zaczerpnięto ze środków kredytowych. Skala tego programu przekraczała możliwości finansowe gminy. Nie kwestionuję dobrych intencji, ale zabrakło myślenia ekonomicznego”. Klucz do rozwoju miasta burmistrz widzi w PPP. Dzięki wkładowi prywatnemu ma powstać między innymi Aquapark. – Przygotowujemy obecnie projekt Kurort Krynica. Ubolewam, że nie można realizować (przepisy prawa) go wspólnie z Uzdrowiskiem Krynica – Żegiestów SA. Byłby to przełomowy krok dla miasta”. - dodaje Dariusz Reśko. Za jedno z ważniejszych przedsięwzięć burmistrz wymienił prace związane z modernizacją dawnego kina Jaworzyna. Kilka wariantów poda pod dyskusję mieszkańcom. Chce, aby to miejsce uzyskało nowy blask.
    Dariusz Reśko mówił też o skansenie łemkowskim, który jest na etapie przedrealizacyjnym. Za ważne zadania uważa m.in. modernizację ulic (dwa ronda), powstanie nowych mieszkań komunalnych, program operacyjny obszarów wiejskich, politykę senioralną i program pomocy dla rodzin wielodzietnych, współpracę ze Strażą Miejską (dla bezpieczeństwa mieszkańców) i utrzymanie ogródków działkowych. Podobnie, jak w ubiegłej kadencji burmistrz chce utrzymać działania promocyjne przez eventy. Główny postulat ważny dla mieszkańców, to poprawa bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a więc budowa dróg z ciągiem komunikacyjnym dla pieszych. Do strategicznych partnerów zalicza między innymi Uzdrowisko Krynica – Żegiestów SA., Województwo Małopolskie, GDDiA, Krynicką Organizację Turystyczną, Krynicko - Popradzki Związek Międzygminny z Muszyną, Piwniczną, Rytrem i Łabową.
    Podczas II sesji Rady Miasta zawiązano również Klub Radnych "Kurort Krynica", w skład którego weszli radni - Małgorzata Rusnak, Katarzyna Zygmunt oraz Grzegorz Szela.

Małgorzata Kareńska


Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica