Dyskusje o kierunkach rozwoju Krynicy - Zdroju.

Dyskusje  o kierunkach rozwoju Krynicy - Zdroju.
Burmistrz spotkał się z członkami Rady Społeczno - Gospodarczej Gminy i ekspertami ds. Strategii Rozwoju Krynicy. Każde miasto ma trzy główne instrumenty prowadzenia polityki lokalnej: strategię rozwoju, plan zagospodarowania przestrzennego oraz budżet. Czynniki te  muszą ze sobą współgrać.
 
- „Krynica nie miała dotąd strategii rozwoju. Uważam, że - z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania miasta i Gminy - dokument taki jest ważny i nie może mieć wyłącznie charakteru suchych zapisów. Dobra strategia to taka, która jest elastyczna wobec zmieniających się warunków zewnętrznych. Sejmik Województwa Małopolskiego pracował nad swoją Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Małopolska 2020”, którą uchwalił 26 września 2011 roku. Strategia Rozwoju Gminy Krynica Zdrój musi z nią korelować i nie wyobrażam sobie, żeby w tym roku nie powstała. - mówił Dariusz Resko, zwolenniki modelu partycypacyjno - eksperckiego tj. z udziałem ekspertów i społeczeństwa.
     Następnie głos zabrał dr. Dariusz Wożniak, dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB w Nowym Sączu, jednen z ekspertów. Przedstawił on procedurę prac nad strategią rozwoju - „Pierwszym elementem będzie próba odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie porozumieć się co do wizji Krynicy za 30 lat. Nawet najlepsi eksperci nie są w stanie zaplanować idealnie tego, co będziemy robić za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Co pewien czas musi więc być weryfikacja działań, gdyż strategia ma charakter procesowy. Dokument, który powstanie  wytyczy kierunki rozwoju”.
     Zdaniem Ireneusza Niemca, prezesa Uzdrowiska Krynica Żegiestów S. A strategia rozwoju miasta powinna być budowana na dwadzieścia czy trzydzieści lat. - „Jeśli będziemy się opierać wyłącznie na rozwijaniu Krynicy jako uzdrowisko, miasto to przestanie się zupełnie rozwijać. Odświeżyłbym jego wizerunek, aby stało się miejscem, do którego przyjeżdżają ludzie młodzi i aktywni”. Natomiast Daniel Lisak, kierownik biura SKOT zauważył, że w Krynicy brakuje ofert dla rodzin z dziećmi. - „Rozmawiamy nie o strategii rozwoju miasta, ale turystyki. Musimy się więc zastanowić, czy ograniczamy się do tego sektora, który nie jest jednolity. Inne problemy mają pensjonaty, hotele, a inne sanatoria. Monokultura mocno ogranicza, chociaż nie wyobrażam sobie wprowadzenia tutaj przemysłu. - mówił Krzysztof Motyka, dyrektor MPGK. Burmistrz dorzucił - „Krynica jest niewątpliwie miastem, które żyje z turystyki. Jednak monokultura gospodarcza - tj. turystyka i hotelarstwo stawia nas na ryzykownej pozycji. Na całym świecie te sektory potrafią się dynamicznie rozwijać, ale są bardzo wrażliwe na wszelkie wahania koniunktury, co obserwujemy w ostatnich latach”.
   W ramach debaty o kierunkach rozwojowych nie zabrakło pytania o rozwijanie kultury w uzdrowisku. Planowane jest bowiem wyremontowanie i przebudowanie dawnego budynku kina Jaworzyna, w którym ma znaleźć się m.in. sala teatralna.

Małgorzata Karenska
 
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica