Gospodarcze lokomotyw.y. To one napędzają rozwój Sądecczyzny

Gospodarcze lokomotyw.y. To one napędzają rozwój Sądecczyzny
„Gospodarcze Lokomotywy Sądecczyzny”. Gala wręczenia dyplomów stu najaktywniejszym sądeckim przedsiębiorcom odbyła się wczoraj (27 listopada) w nowosądeckim MCK Sokół. Listę otwierają cztery największe firmy w regionie: Koral, Fakro, Konspol i Carbon.

Ranking 100 największych firm sporządzono na podstawie jej wartości, obrotów oraz kosztu utworzenia miejsca pracy. - Subregion sądecki jest bardzo ważnym miejscem w znaczeniu gospodarczym. Przedsiębiorczość i zaradność stoją u podstaw sukcesu tutejszych firm, które skutecznie konkurują na rynkach globalnych, chociaż nie mają najłatwiejszych warunków w tej rywalizacji. Na Sądecczyźnie działają firmy wiodących branż dla regionu: spożywczej, budowlanej i turystycznej. – mówił Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego. Podkreślił on znaczenie bogactwa kulturowego i przyrodniczego, potencjału uzdrowiskowego, ważną rolę wyższych uczelni oraz wydarzeń gospodarczych, takich jak np. Forum Ekonomiczne w Krynicy - Zdroju.
      Wśród barier rozwoju subregionu sądeckiego Marszałek Województwa wymieniał m.in. niewystarczającą branżę przemysłowo – usługową oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Według Marszałka najważniejsze projekty komunikacyjne to budowa drogi Brzesko – Nowy Sącz, linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna obwodnic Nowego Sącza, Gorlic i Limanowej oraz modernizacja linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz - granica państwa.
      W  ramach nowej perspektywy finansowej kwota środków strukturalnych, zaangażowanych w realizację MRPO 2014-2020 wyniesie 2 875 500 000 euro, z czego dla subregionów wydzielona zostanie pula środków w wysokości 667 mln euro. Przedsiębiorcy będą mogli aplikować po środki w ramach osi priorytetowych: 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i 3. Aktywna gospodarczo Małopolska.
    Statuetki i tytuły lidera otrzymały firmy: Tymbark (Powiat Limanowski), Wiśniowski (Powiat Nowosądecki), Fabryka Maszyn Glinik S.A. (Powiat Gorlicki). W Nowym Sączu liderem okazała się firma Fakro Ryszarda Florka.
  W Nowym Sączu wyróżniono m.in.: Erbet, Dako, Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową, Newag, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych i Telbeskid.
  Z powiatu nowosądeckiego doceniono m.in. Kolej Gondolową Jaworzyna Krynicka, Hotel Motyl, producentów owoców: Owoc Łącki, Zelsad i Olsad, Kopalnię Surowców Skalnych Klęczany, spółdzielnię pracy Muszynianka oraz. Z powiatu gorlickiego dyplomy otrzymały m.in. firmy: Uzdrowisko Wysowa (w tym roku sprywatyzowane), Kuźnia Glinik Sp. z o.o. i W powiecie limanowskim wyróżniono m.in.: firma Gold Drop, Stacja Narciarska Laskowa- Kamionna, Emiter i Dobr-Mięś.
  Za najlepszy debiut w rankingu (najwyższe miejsce w pierwszym roku sklasyfikowania) nagrodzono statuetką firmę Mo – Bruk Józefa Mokrzyckiego. Za „największy skok na liście”, w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem, wyróżniono firmę WIKAR.
  W spotkaniu pod hasłem “Szanse dla Sadecczyzny” uczestniczyli gospodarze miast, starostowie, parlamentarzyści, przedsiębiorcy, a także przedstawicieli sądeckich uczelni wyższych.  Organizatorami rankingu i gali byli: Sądecka Izba Gospodarcza, Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” oraz „Dobry Tygodnik Sądecki”. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Marek Sowa.

Małgorzata Kareńska fot. aut.


Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica