Kraków gospodarzem Europejskiego Kongresu Samorządów

Kraków gospodarzem Europejskiego Kongresu Samorządów
Klastry z samego założenia, to współpraca samorządów oraz instytucji świata nauki i biznesu. W pierwszym tygodniu maja, Kraków był gospodarzem wydarzenia o wymiarze międzynarodowym, wprost stworzonego do integracji tych sektorów. Mowa oczywiście oEuropejskim Kongresie Samorządów - cyklu debat i spotkań poświęconych polskiej i europejskiej samorządności.

 

 

Kongres odbył się w murach nowoczesnego, przestrzennego Centrum Kongresowego ICE Kraków, gdzie na licznych panelach i warsztatach omawiano kluczowe tematy dla gospodarki, finansów, środowiska i społeczeństwa. Nie zabrakło więc również bloku tematycznego dotyczącego parków technologicznych i klastrów. W trakcie obrad podkreślano konieczność ścisłej i aktywnej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, placówkami naukowymi oraz przedsiębiorcami.

 

 

Na Kongresie obecni byli przedstawiciele Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw - organizacji parasolowej dla kluczowych polskich klastrów. Zarząd OKIP prowadził rozmowy z prelegentami Kongresu, między innymi z profesoremJackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa, który podkreślał, że siła samorządu tkwi nie tylko w zaangażowaniu mieszkańców, ale także w aktywnej współpracy ośrodków naukowo-akademickich oraz biznesu, zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym. Prezydent wyraził również głębokie przekonanie, że spotkania takie jak Europejski Kongres Samorządów są idealną okazją do weryfikacji dotychczasowej współpracy pomiędzy powyższymi sektorami i stworzenia platformy dla przyszłej, efektywniejszej kooperacji.

 

 

Profesor Majchrowski, wraz z innymi znakomitymi gośćmi, był panelistą w sesji plenarnej, otwierającej obrady Kongresu i noszącej znamienną nazwę "Europa regionów - nowe otwarcie".  Prelegenci zgodnie podkreślali, że samorządy odgrywają poważną rolę w gospodarce, zarządzając instytucjami kluczowymi dla funkcjonowania społeczeństwa, takimi jak kultura i oświata, a także będąc głównymi beneficjentami dotacji unijnych.

- „To my, podejmujący decyzje na poziomie samorządów powinniśmy mieć większy głos na temat przyszłości Unii Europejskiej - podkreślił Markku Markkula, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. W jego ocenie doskonałą okazją do współpracy między regionami, prowadzącą do wypracowania stałego rozwoju, będzie wdrażanie opracowanych przed nie tzw. inteligentnych specjalizacji, które wykorzystując unikalne zasoby naturalne danego regionu, bądź stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne, prowadzą do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej i podniesienia konkurencyjności regionu. - „Współpraca w dziedzinie innowacji - mówił Markku Markulla - przyczyni się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy”.

Głównym celem polityki klastrowej jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Kluczowym jej elementem jest więc również wspieranie rozwoju polskich strategicznych specjalizacji gospodarczych. Klastry stają się kluczowym elementem identyfikacji obszarów priorytetowych, ponieważ wiele z nich, będąc pod parasolem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, już teraz ma duży wkład w rozwój gospodarczy regionu. Inteligentne specjalizacje mogą więc wykorzystywać klastry w obszarach takich jak: współpraca z regionalną bazą rozwojową, dostęp do badań, zaplecza edukacyjnego, umiejętności zarządzania i budowania strategii. Know- how, który oferują wyspecjalizowane klastry, dodatkowo może wzmocnić potencjał i pomóc w efektywnym planowaniu strategii dla inteligentnych specjalizacji.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej jest dla władz lokalnych szczególnie istotna, ponieważ stanowi finansowy ukłon w ich kierunku. Przesunięcie środków z projektów i programów ogólnokrajowych na rzecz programów regionalnych oznacza, że samorządy regionów będą dysponować większą niż kiedykolwiek dotychczas pulą europejskich pieniędzy. - „Rola samorządów zmienia się w całej Europie, odkąd zniknęły granice państw. Oczywiście państwa prowadzą swoją politykę ekonomiczną i obronną, ale rośnie rola samorządów także w wymiarze międzynarodowym” - przyznałJuliusz Braun, prezes zarządu TVP S.A., który wystąpił w roli moderatora panelu.

Prezes OKIP, Bogdan Węgrzynek prowadził również dyskusję z Markiem Sową, marszałkiem Województwa Małopolskiego, który przed miesiącem, wraz z marszałkiem Województwa Śląskiego podpisał w Brukseli Deklarację Mediolańską. Dokument, w ramach którego województwa współpracują z wiodącymi regionami Europy i wspierają się nawzajem we wdrażaniu inteligentnych specjalizacji, a także w umiejętnym wykorzystywaniu potencjału klastrów do rozwijania innowacji i polityki przemysłowej. Marszałek Marek Sowa był prelegentem panelu dotyczącego polskiej samorządności, stanowiącej istotny element państwa demokratycznego i rozumianej jako katalizator rozwoju społecznego i gospodarczego. Marszałek złożył gratulacje za skuteczną realizację projektów i międzynarodowe działania na ręce Prezesa OKIP, Bogdana Węgrzynka, podkreślając, że dostrzegalne jest rosnące znaczenie Klastra OKIP dla rozwoju regionów Polski.

 

 

Przedstawiciele Klastra OKIP złożyli również serdeczne gratulacje dla Zygmunta Berdychowskiego, przedstawiciela Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, który z wielkim sukcesem zorganizował wydarzenie światowej klasy, swą formułą nawiązujące do Forum Ekonomicznego.

 

 

Pierwszy dzień Kongresu zwieńczyła Gala "Lider Samorządu 25-lecia". W konkursie zorganizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i Instytut Studiów Wschodnich, nagrodzono wybitnych menedżerów lokalnych struktur - najlepszego wójta, burmistrza gminy miejsko - wiejskiej i miejskiej oraz prezydenta miasta na prawach powiatu.

Krakowski Kongres zgromadził ponad tysiąc osób z całej Europy. Poczet liderów samorządowych, czołowych przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Angelika Jarosławska

Autor: Angelika Jarosławska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica