Poszukiwania osób zaginionych - wspólne szkolenie sądeckich policjantów i goprowców

Poszukiwania osób zaginionych - wspólne szkolenie sądeckich policjantów i goprowców
Doskonalenie umiejętności w zakresie skutecznego poszukiwania osób zaginionych było tematem szkolenia, w którym uczestniczyli sądeccy policjanci oraz ratownicy Grupy Krynickiej GOPR.

14 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zostało zorganizowane szkolenie dotyczące taktyki i techniki poszukiwań osób zaginionych w terenie. Celem szkolenia było doskonalenie procedur działania oraz wypracowanie modelu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. Zebranych w sali konferencyjnej przywitał mł. insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz Michał Słaboń – Naczelnik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szkolenie dla funkcjonariuszy z komendy i podległych jednostek zostało przeprowadzone przez doświadczonych policjantów z Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz ratowników Grupy Krynickiej GOPR. Uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu nawigacji w terenie oraz pracy z GPS-em. Podczas wykładów przypomniane zostały metody poszukiwań oraz profile zachowania osób zaginionych. Omówiono również współpracę z operatorami dronów oraz przewodnikami psów tropiących. Szeroko przedstawiono zasady poruszania się w terenie, specyfikę realizowania działań poszukiwawczych z uwzględnieniem trudnych uwarunkowań topograficznych oraz możliwych zachowań osób zaginionych ze względu m.in. na wiek czy chorobę. Wspólne szkolenia będą kontynuowane również w terenie.

W 2021 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przyjęto 45 zawiadomień o zaginięciu osób oraz 32 samowolne oddalenia się małoletnich i nieletnich z domów rodzinnych oraz placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Natomiast od początku tego roku do 14 czerwca sądecka Policja przyjęła już 30 zgłoszeń o zaginięciu oraz 18 o samowolnym oddaleniu się małoletnich i nieletnich z domów rodzinnych i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.

Ta część aktywności zawodowej funkcjonariuszy Policji należy do jednej z najtrudniejszych. Podczas poszukiwań osób zaginionych, policjanci spotykają się z wieloma trudnościami i reakcjami, zwłaszcza tymi, które zabarwione są emocjami bliskich zaginionej osoby. Jednak mimo to zachowują obiektywizm, a w wielu przypadkach potrafią rozładować negatywne emocje. W zdecydowanej większości prowadzone poszukiwania kończą się powrotem osób zaginionych do miejsca zamieszkania bądź ustaleniem ich miejsca przebywania przez Policję, jednak zdarzają się również takie, które mają tragiczne zakończenie, są to niewyobrażalne dramaty najbliższej rodziny.

Stąd też konieczność systematycznego szkolenia funkcjonariuszy z zakresu prowadzenia poszukiwań m.in. w terenie, doskonalenie swoich umiejętności poprzez korzystanie ze wszystkich dostępnych nowinek technologicznych, współdziałanie z innymi wyspecjalizowanymi grupami do poszukiwań w terenie w tym z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.


Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: kom. Justyna Basiaga
            Oficer Prasowy KMP w Nowym Sączu

Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica