Samorządowcy Kotliny Sądeckiej o fotowoltaice.

Samorządowcy Kotliny Sądeckiej o fotowoltaice.
Fotowoltaika to przyszłość. Nie mają co do tego wątpliwości sygnatariusze porozumienia "Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze", których spotkanie odbyło się w sądeckim ratuszu.
 
Projekt przewiduje dofinansowanie różnorodnych form energii odnawialnej. Największe zainteresowanie wywołuje jednak fotowoltaika – wykorzystanie paneli słonecznych do produkcji energii elektrycznej. Domowe instalacje mogą produkować energię nie tylko na własne potrzeby, można też sprzedawać ją do sieci. – "Alokacja wynieść ma 35 milionów euro, a deklarowana wstępnie przez Urząd Marszałkowski wysokość dofinansowania to 60 procent od wartości netto" – przypomnina Wojciech Piech, zastępca prezydenta.
   Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że zasady oceniania premiują raczej duże podmioty. – "Wnioski małych gmin mogą po prostu nie przejść" – ostrzega burmistrz Grybowa Paweł Fyda.  Celowe było więc utworzenie klastra, który posłużyłby do przygotowania jednego, dużego wniosku. – "Jeśli nie pójdziemy razem, to nie mamy szans aplikować" – uzasadnia wójt Nawojowej Stanisław Kiełbasa. Możliwe byłoby utworzenie porozumienia lub stowarzyszenia, które mogłoby się zająć nie tylko fotowoltaiką. - "Myślę, że taki związek międzygminny to idealne rozwiązanie dla wszystkich" – zgadza się Wojciech Piech.
     Wójt Korzennej Leszek Skowron zwrócił uwagę na to,  że udział w projekcie wymaga wkładu własnego. –"Trzeba do tego podejść uczciwie: dobrze policzyć koszty i przedstawić je ludziom "– mówi wójt. Należy jednak pamiętać, że technologie fotowoltaiczne stale się rozwijają i co za tym idzie, są coraz tańsze.
     Uczestnicy spotkania zgodzili się, że udział w projekcie odbędzie się z korzyścią dla sądeckich gmin. – "Nie możemy być obojętni wobec tego zagadnienia! "– przekonuje Paweł Fyda. – "Fotowoltaika to jest przyszłość, jeśli popatrzymy na trendy światowe" – dodaje burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Wstępne deklaracje mieszkańców, jeśli chodzi o uczestnictwo w projekcie są ostrożne. W Nowym Sączu deklaracje takie złożyło 117 osób, w innych gminach liczba ta oscyluje na podobnym poziomie. 
     O dofinansowanie w ramach projektu "Rozwój infrastrukturalny produkcji energii ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 mogą ubiegać się jednostki samorządu lokalnego, uczelnie i jednostki kultury, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty lecznicze, NGO-sy, kościoły, związki wyznaniowe i wiele innych. Nabór rozpocznie się we wrześniu.
*****
Porozumienie "Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze", podpisane 2 marca 2016 roku, utworzyły Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec, Nawojowa, Korzenna, Kamionka Wielka, Podegrodzie i Piwniczna - Zdrój. Jego celem jest wymiana informacji i doświadczeń w działaniach na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Gminy chcą wypracować jak najbardziej efektywną strategię pozyskania środków na ten cel.
 
Oprac. (MK). fot. UM NS
 
 

Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica