Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
W przeddzień Święta Niepodległości, przed Sztandarem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Sali Tradycji KaOSG, ślubowanie złożyło 17 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Rotę ślubowania przyjął Komendant Oddziału – gen. bryg. SG Stanisław Laciuga. Wojewodę Małopolskiego – Łukasza Kmitę reprezentował Jacek Maślanka – Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu.

Dla 17 młodych ludzi był to zapewne dzień bardzo wyjątkowy, który w ich pamięci zostanie do końca życia. Zostali pełnoprawnymi funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru KaOSG i złożenia meldunku Komendantowi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przez dowódcę uroczystości. Następnie głos zabrał gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, który przywitał nowo przyjętych funkcjonariuszy, gratulując im wybrania właściwej drogi życiowej i życząc wielu sukcesów w służbie. Wspomniał o tym, że służba w Straży Granicznej to zaszczyt i duma. Formacja będzie od nich wymagała wielu poświęceń, ale da również wiele możliwości rozwoju w różnych dziedzinach. Na koniec swojego wystąpienia Komendant KaOSG pogratulował i podziękował rodzinom funkcjonariuszy za ich wychowanie.

Po słowach Komendanta nastąpiła długo wyczekiwana chwila dla młodych strażników granicznych, czyli złożenie ślubowania. Po wypowiedzeniu słów roty ślubowania każdy z nowych pograniczników występował przed szereg i osobiście przyjmował gratulacje od Komendanta KaOSG, który kierował do każdego słowa – „Witamy w szeregach Straży Granicznej”. Następnie modlitwę odmówił Kapelan KaOSG ks. por. SG Robert Młynarczyk.

Przed zakończeniem uroczystości wysłuchano i odśpiewano pieśń reprezentacyjną Straży Granicznej – „Na straży granic”, po czym nastąpiło odprowadzenie Sztandaru KaOSG i złożenie meldunku Komendantowi przez dowódcę uroczystości.

Na koniec ślubujący funkcjonariusze zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie ze Sztandarem KaOSG oraz Kadrą Kierowniczą KaOSG.

Teraz przed młodymi strażnikami kilkumiesięczne szkolenie, po ukończeniu którego zostaną rozdysponowani do Placówek Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie będą pełnili zadania służbowe.

Życzymy samych sukcesów w służbie i zdobywania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Justyna Drożdż
             Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica