XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej i Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza

XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej i Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu oraz Sądeckie Towarzystwo Muzyczne zapraszają do Krynicy-Zdroju na XX Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza, który odbędzie się w dniach 22 – 27 lutego 2020 roku.

Skład Jury XX Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza:
1. Marek Nosal (Polska) – przewodniczący
2. Delia Estrada (Argentyna)
3. Hans Wilhelm Kaufmann (Niemcy)
4. Marek Pasieczny (Polska/Wielka Brytania)
5. Adam Zalas (Polska)

Koncerty oraz przesłuchania konkursowe odbędą się w Starym Domu Zdrojowym. Wszystkie koncerty będą prowadzone przez Lidię Jazgar.

Organizatorami konkursu są: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu i Sądeckie Towarzystwo Muzyczne. Dyrektorem Festiwalu jest Witold Buszek, a Dyrektorem Artystycznym Zbigniew Dubiella.

*****
Konkurs połączony razem z festiwalem po raz pierwszy odbył się w 1985 roku. Twórcą, pomysłodawcą i przez wiele lat organizatorem imprezy był wielki miłośnik gitary - Czesław Droździewicz. Początkowo impreza odbywała się pod nazwą Krakowskie Dni Muzyki Gitarowej. Lista znakomitych jej wykonawców i laureatów konkursu zawiera m.in. takie nazwiska, jak Pepe Romero, Paco Pena, Jorge Cardoso, Jorge Morel, Eduardo Falu, Sergiej Oriechow, Stepan Rak, Roberto Aussel, David Russel. Laureatem pierwszego krakowskiego konkursu został nastolatek Krzysztof Pełech, dziś czołowy polski gitarzysta. Z czasem impreza tak się rozrosła, że część konkursową podzielono pomiędzy Kraków i Krynicę (od 1994 roku).

W Krynicy odbywały się rokrocznie przesłuchania konkursowe w młodszych grupach wiekowych oraz eliminacje wstępne do Grupy Krakowskiej (dla laureatów międzynarodowych konkursów gitarowych). Zmagania finałowe dla tej elitarnej grupy odbywały się w Krakowie w czasie Festiwalu. Organizatorem imprezy był nieprzerwanie Krakowski Dom Kultury, który z czasem zmienił nazwę na Wojewódzki a potem Małopolski Ośrodek Kultury.
W 1994 roku współorganizacji krynickiej edycji konkursu podjęła się Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu. W tym samym roku zmarł twórca i wieloletni dyrektor artystyczny imprezy Czesław Droździewicz. Od 1995 roku konkurs nazwany został jego imieniem a Festiwal, ze względu na ograniczenia finansowe realizowany był w cyklu dwuletnim.
Konkurs w Krynicy, Małopolski Ośrodek Kultury i Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu realizowały corocznie. Dyrektorem artystycznym został Adam Zalas, laureat krakowskiego konkursu i uczeń Czesława Droździewicza. W styczniu 2002 roku odbyła się dziewiąta edycja krynickiej imprezy. Na skutek gruntownego procesu reorganizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury władze instytucji przekazały organizację Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza Krynickiemu Centrum Kultury i Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu.
Ze względów organizacyjnych dziesiąta edycja krynickiego konkursu w 2003 roku nie odbyła się. Zamiast niej miał miejsce Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej Kraków 2003, a z nim także zmagania konkursowe Grupy Krakowskiej Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza.
Dziesiąty konkurs odbył się dopiero w 2004 roku. Towarzyszyły mu, jak poprzednio, liczne koncerty oraz lekcje mistrzowskie. W krynickim Starym Domu Zdrojowym wystąpili tacy artyści, jak Michał Bąk, Dominik Tomasiak, Leszek Potasiński, Marek Walawender, Krzysztof Pełech i Kamil Bartnik oraz kwartet "Guitar 4mation". Lekcje mistrzowskie prowadzili wybitni pedagodzy: Michał Bałałuszko, Leszek Potasiński i Piotr Zaleski. Jedenasty konkurs odbył się w 2006 roku, a następne już corocznie i trwa nadal.

Andrzej Gulewicz  MTV24
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica