Zaplanuj swoją karierę z Młodzieżowym Centrum Kariery.

Zaplanuj swoją karierę z Młodzieżowym Centrum Kariery.
14 grudnia (środa) w Gminnym Centrum Integracji Społecznej ruszyło Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy. Powstały one w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a ich celem jest pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy.

Młodzieżowe Centrum Kariery ofertę kieruje do ludzi młodych poszukujących pracy, uczących się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz na uczelniach wyższych. Pomaga niepełnosprawnym oraz opuszczającym ośrodki opiekuńcze i resocjalizacyjne. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, działającymi w lokalnym środowisku na rzecz młodzieży wchodzącej na rynek pracy.
   Podczas spotkania zaprezentowano ofertę usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Przedstawiono też podstawowe cele i zadania nowo powstałych jednostek w ramach projektu pt. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Po oficjalnym otwarciu odbyły się warsztaty pt. „Zaplanuj swoją karierę z MCK i PPP” prowadzone przez doradcę zawodowego oraz pośrednika pracy.
*****
Punkt Pośrednictwa Pracy oferuje:
• pomoc młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy i uczącej się w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub w związku z zaistniałą potrzebą zmiany pracy
• pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Do głównych zadań PPP należy:
• pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy stałej, sezonowej oraz krótkoterminowej (np. wakacyjnej),
• ewidencjonowanie osób poszukujących pracy oraz ich kompleksowa obsługa
• informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
• inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących pracy z pracodawcami np. Giełdy Pracy i Targi Pracy
PPP zapewnia dostęp do:
• przewodników o zawodach, poradników dla poszukujących pracy, ulotek, gier szkoleniowych
• filmów szkoleniowych przygotowujących do aktywnego poszukiwania pracy
• stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu.
Młodzieżowe Centrum Kariery pomaga, jeśli chcesz:
• uczyć się dalej lub podjąć pracę
• określić swoje uzdolnienia, zainteresowania, mocne i słabe strony
• dowiedzieć się gdzie szukać możliwości odbycia staży i praktyk
• wiedzieć jak poruszać się po rynku pracy
• jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
• określić swoje predyspozycje zawodowe
• uzyskać pomoc w zakresie zakładania własnej firmy i tworzenia biznesplanu.
Korzystanie z usług MCK jest bezpłatne.

Małgorzata Kareńska
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: małopolska.ohp.pl

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica